Intruktørar

Her er oversikt over våre instruktørar og trenarar.

 Linda Hovland

linda2

45 år frå Dale

linda.hovland@gmail.com

TLF: 99017852

Arbeider som dagleg leiar ved Fjaler Næringsutvikling.

Har allsidig treningsbakgrunn bakrunn frå ulike lagidrett som handball, fotball men har drive allsidig med trening stort sett heile livet. Er aktiv syklist og deltek på ulike ritt i sommerhalvåret. Tok utdanning som spinningsintruktør våren 2012.


Bente Liabø Thorsen (Pause)

Bente

Alder: 46

bentekari@yahoo.no

Tlf: 91311107

Yrke: Sakshandsamar/ Cand.polit.

Jobbar ved Bistand og omsorg, mottakskontoret, i Fjaler kommune.

Treningserfaring / kompetanse:

Har jobba 4 ½ år som spinninginstruktør ved Spenst Førde